Wijzigingen.
Hieronder is informatie te vinden die vooral van belang is voor de aanvoerders van de competitieteams. Er zijn vaak belangrijke wijzigingen ten opzichte van voorgaande competitiejaren. Wijzigingen zijn er soms vooral in de wedstrijdregels en in het doorgeven van de uitslagen, lees derhalve de instructies goed door om verwarring en discussies op de speelavonden te voorkomen. Goede communicatie vooraf van de aanvoerders met hun teamleden is hierbij van belang.

Baanschema's
De baanschema’s voor de thuiswedstrijden in de voorjaarscompetities zijn, zodra ze bekend zijn, te vinden op de speciaal daarvoor ingerichte pagina.

Competitie Najaar 2021
Je kunt je team weer inschrijven voor de najaarscompetitie 2021. In verband met het doorschuiven van de voorjaarscompetitie 2021 heet de najaarscompetitie nu officieel Competitie 2021.
De speeldata zijn bekend. Inschrijven kan tot en met 12 juni 2021.

Inschrijven.
Bestaande teams kunnen zich inschrijven door te mailen naar competitie@tchardenberg.nl. Nieuwe teams worden verzocht zich in te schrijven d.m.v. het inschrijfformulier op de website.

Op dit moment is het nog niet geheel duidelijk hoe de competitie eruit gaat zien met betrekking tot bijvoorbeeld het maximaal aantal teams per speeldag, eventueel spelen op tijd en dergelijke Zodra we hierover meer nieuws ontvangen geven we dat uiteraard aan jullie door.

Inschrijfvolgorde
Vanwege de onzekerheid m.b.t. het maximaal aantal teams dat deel kan nemen is het wel zaak om je team snel in te schrijven. We hanteren hierbij namelijk de volgende inschrijfvolgorde:

  1. Teams die zich dit jaar hadden ingeschreven voor de najaarscompetitie, maar buiten de boot zijn gevallen, omdat het maximaal aantal teams was bereikt.
  2. Bestaande teams die ook vorig jaar hebben meegedaan aan de voorjaarscompetitie en zich nu ook inschrijven voor dezelfde speeldag. Op volgorde van inschrijving.
  3. Bestaande teams die ook vorig jaar hebben meegedaan aan de voorjaarscompetitie, maar zich willen inschrijven voor een andere speeldag. Op volgorde van inschrijving!
  4. Nieuwe teams. Op volgorde van inschrijving!

De teams binnen categorie 1 en 2 krijgen dus voorrang. Indien er daarna nog ruimte is gaan we de teams in categorie 3 indelen en vervolgens die in categorie 4. Mocht je geen team hebben, dan kun je je altijd individueel inschrijven. We zullen dan proberen om een nieuw team te maken, of je toe te voegen aan een bestaand team. Indien er vragen en/of opmerkingen zijn horen we dat uiteraard graag.

EXTRA INFO
Voor de volledigheid, hieronder wat extra informatie over deze competitie:
De KNLTB heeft besloten dat de voorjaarscompetitie wordt doorgeschoven naar het najaar.
Voor deze verschuiving geldt dat in het najaar dezelfde competitiesoorten en klassenopbouw worden aangeboden als bij de reguliere Voorjaarscompetitie en dus niet zoals gebruikelijk bij de Najaarscompetitie. 
Competitiespelers die zich hadden ingeschreven voor de Voorjaarscompetitie kunnen met hetzelfde team, aan dezelfde competitiesoort en in dezelfde competitie klasse spelen tijdens de Najaarscompetitie. 
Daarnaast kunnen er nieuwe teams worden gevormd en aangemeld, dus eventueel spelen op een andere dag is daarmee ook mogelijk.. 
Ook kunnen teams die niet kunnen of willen deelnemen in het najaar besluiten om niet mee te doen.
 
Tijdens deze najaarscompetitie zal niet worden gespeeld om promotie of degradatie. Op die manier verliezen de teams, die in het najaar niet kunnen of willen spelen, hun teamrechten niet voor het voorjaar van 2022. Alle teamrechten van de Voorjaarscompetitie 2021 blijven dus geldig voor de inschrijving van volgend jaar. Ook wordt er in het najaar niet gespeeld om promotie of degradatie voor het najaar van 2022.

Kosten
Kostenberekening (voorbeeld) deelname najaarsscompetitie.
De kosten worden berekend volgens het aantal keren dat je team thuis speelt en de daaraan gerelateerde KNLTB bijdrage. Voor elke ronde dat je thuis competitie speelt moet je met een nieuwe set ballen beginnen. Afhankelijk van de speeldag kunnen dat bijvoorbeeld 2 of 4 kokers zijn.

De vereniging heeft hiervoor twee ballensoorten beschikbaar van tretorn, de gasgevulde bal en de drukloze bal. Als dat bekend is weten we welke kosten verbonden zijn aan het deelnemen. Als voorbeeld nemen we 4 thuiswedstrijden en per thuiswedstrijd 2 kokers, totaal dus 8 kokers á 3 ballen.

Kosten KNLTB             €39,08  (prijspeil 2021)
Gasgevulde ballen       €72,00 (€9,00 per koker bijvoorbeeld)
Of
Drukloze ballen           €96,00 (€12,00 per koker bijvoorbeeld)
De kosten deel je als aanvoerder natuurlijk met je teamgenoten, in dit voorbeeld dus € 111,08 en of € 135,08, gedeeld door het aantal teamleden.

De kosten zijn dus afhankelijk van welke soort bal je kiest. Mocht je hulp nodig hebben om te weten te komen wat het beste bij je past, dan kun je ons of de trainer altijd even vragen.

Mocht je hierover nog specifiek vragen hebben, dan horen de competitieleiders dat graag. Ook andere vragen betreffende de competitie in het algemeen kunnen gesteld worden aan de competitieleiders Erik Bruinsma (06-20702767) en Patrick Veenstra.

Meer algemene informatie over de voorjaarscompetitie vind je onder deze link: Info Competitie 2021