Berichten

Verslag Algemene Ledenvergadering 2018

Op vrijdag 9 maart 2018 vond de Algemene Ledenvergadering plaats.
Het verslag van deze vergadering kun je hier terug lezen.

 

Algemene Ledenvergadering 2018

Op vrijdag 9 maart vindt de Algemene Ledenvergadering van TC Hardenberg plaats. Alle leden zijn van harte welkom!  De vergadering begint om 19.30 uur in de Match. 

Voor de vergadering zijn de volgende stukken beschikbaar:

–        Agenda ALV 2018
–        Jaarverslag 2017

De financiële stukken liggen vanaf medio februari ter inzage in de Match en kunnen opgevraagd worden via penningmeester@tchardenberg.nl.

Graag tot ziens op 9 maart!

Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 16 maart om 20.00 uur vindt  de Algemene Ledenvergadering van TC Hardenberg plaats in de Match. De locatie is onder een klein voorbehoud. De Match wordt verbouwd, maar zoals het nu lijkt kunnen we er op de 16e in! Alle leden van TC Hardenberg zijn van harte welkom!

Voor de vergadering zijn de volgende stukken beschikbaar:

–   Agenda
–   Notulen BLV 14-7-2016
–   Jaarverslag 2016
–   Huishoudelijk reglement

De financiële stukken liggen vanaf 1 maart ter inzage in de Match en kunnen opgevraagd worden via penningmeester@tchardenberg.nl. We ontmoeten je graag op de 16e!