TCH-4
2
3
1

Word ook lid van Tennisclub Hardenberg!

Wil je ook lid worden van TC Hardenberg? Geweldig idee, want we zijn een prachtige club! En naast tennissen kun je ook padel spelen.  Je kunt je rechtstreeks inschrijven voor lidmaatschap via dit formulier.

Contributie

De contributie voor het jaarlidmaatschap* voor 2019 is:

  • Tenniskids jeugdleden t/m 12                                 €  25,-
  • Jeugdleden t/m 17, jong volwassenen t/m 22      €  49,50
  • Seniorleden **                                                            € 120,-
  • Inschrijfgeld                                                                gratis

* betaling via automatisch incasso
** gratis 7 tennislessen op basis van groep van 8.

Automatische incasso

De contributie wordt middels automatische incasso in vier termijnen geïnd (maart, mei, augustus, november). Word je in het betreffende kalenderjaar 23 jaar, dan val je het hele jaar onder seniorlidmaatschap.

Gratis proberen

Weet je het nog niet zeker? Je mag ook het ook een keer gratis proberen. We vragen je om je online te registreren.

Spelerspas

Je spelerspas wordt aangevraagd zodra we je aanmelding compleet hebben ontvangen. Het duurt ongeveer 14 dagen voordat je pas bij de Match voor je klaar ligt. De spelerspas is nodig voor het afhangen van een baan, voor deelname aan toernooien en de competitie.

Nieuwe pasfoto op je KNLTB pasje?

Voor junioren geldt dat elke vijf jaar een nieuwe foto ingeleverd moet worden, voor senioren is dit elke tien jaar. 50-plussers hoeven geen nieuwe foto aan te leveren. Wil je een andere foto op je spelerspas? Lever dan vóór 15 januari van het verenigingsjaar de nieuwe foto met je gegevens naar de ledenadministratie. Je kunt ook een nieuwe foto via de KNLTB club app uploaden. De ledenadministratie krijgt automatisch bericht en keurt je foto goed. Doet je dit voor 10 januari, dan wordt de nieuwste foto op je spelerspas gezet.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan schriftelijk of via e-mail opgezegd worden bij de ledenadministratie vóór 1 december van het voorafgaande verenigingsjaar.

Contact

Heb je vragen over het lidmaatschap? Mail dan naar ledenadministratie@tchardenberg.nl of bel met Erika Hutten (na 18.00 uur) op 06-20113933.  Het bankrekeningnummer van TC Hardenberg is NL94 RABO 0311 1430 32

Aanmeldingsformulier

  • Accepted file types: jpg, png, jpeg, pdf.

Bij digitale verzending geldt dit formulier als uw handtekening. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld. Het bovenstaande lid gaat – tot opzegging van het lidmaatschap – akkoord met inning van de contributie via automatische incasso.

– Meld je je aan na 1 juli dan betaal je over dat jaar 50% contributie.
– Meld je je aan na 1 oktober dan betaal je dit jaar helemaal niets, wel ben je gelijk lid voor het komende jaar en je betaalt dan contributie.
– Meld je je na 1 juni aan? Dan is het in dat jaar helaas niet mogelijk om in termijnen te betalen.