Bron: www.ftotennis.nl

Overzicht Competities 2016-2017

Alle FTO seniorencompetities zijn Dubbelcompetities.

Competitie vormen

A. Damescompetitie op vrijdag 
Sinds 1982 wordt in Salland en Twente de damescompetitie georganiseerd. Er spelen ongeveer 300 teams mee, van 3 t/m 9 speelsterkte, verdeeld over 6 Klassen.
Deze competitie op de vrijdagmorgen begint eind september / begin oktober. Een poule bestaat uit 8 teams, die elk één keer tegen elkaar spelen, in totaal dus 7 wedstrijden. De teams bestaan uit minimaal 4 speelsters
De wedstrijden worden in een blok van 2 maal 2 uur gespeeld. In principe speelt men eenmaal per 3 weken.
De aanvangstijd van de wedstrijden is 09.00 uur of 11.00 uur. Met een door de teams opgegeven voorkeurtijd ( b.v. vanwege werk en/of kinderen ) en de voorkeur-, c.q. thuishal, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.
De damescompetitie duurt tot half / eind maart.

B. Gemengde- en Herencompetitie 
Bij deze competities op de zaterdag, start rond 20 september de herencompetitie, een week later gevolgd door de gemengde competitie.
Men speelt in poules van 7 teams en ontmoet elkaar 2 maal. In totaal speelt men in deze competities dus 12 wedstrijden, 1 keer per 2 weken. Een herenteam moet uit minstens 4 heren bestaan en een gemengd team uit minimaal 2 heren en 2 dames. Ook in deze competities speelt men in een blok van 2 maal 2 uur.
De aanvangstijd van de wedstrijden is niet vóór 9:00 uur ’s morgens en de laatste aanvangstijd is 18.00 uur.
Bij deze competities kan een team ook een voorkeurhal en voorkeurtijd opgeven, waarmee zoveel mogelijk, rekening wordt gehouden.
De competities duren tot eind maart / begin april.

C. Damescompetitie op zaterdag
Bij deze competitie speelt men zoveel als mogelijk in een poule van 8 teams, en ontmoet men elkaar 1 keer. In totaal speelt met in deze competitie dus 7 x, ongeveer 1 x per maand. Een damesteam moet ten minste uit 4 dames van 18 jaar en ouder bestaan. Men speelt in een blok van 2 x 2 uur. De aanvangstijden zijn vanaf 9.00 uur, een team kan een voorkeurhal en een voorkeurtijd opgeven, waarmee het secretariaat zoveel mogelijk rekening houdt. De competitie duurt tot ongeveer eind maart.

Wie kunnen er meespelen

A. In de Damescompetitie op vrijdag moeten de speelsters de KNLTB seniorleeftijd hebben bereikt.
B. In de Gemengde- Heren- en Damescompetitie op zaterdag moeten de spelers en speelsters eveneens de KNLTB seniorleeftijd hebben bereikt.

De FTO competities zijn indertijd gestart als Bedrijfscompetities en men kan nog steeds als bedrijfsteam inschrijven, maar tevens onder b.v. eigen naam, sponsor, instelling of verenigingsteam.

Kosten competities

Damescompetitie vrijdag €. 300,-
Gemengde- en Herencompetitie €. 560,-
Damescompetitie zaterdag € 330,00

Uitslagen

Sinds het seizoen 2003-2004 worden de uitslagen op de FTO website vermeld.

Rekening

De teams, welke meespelen in de FTO competities, ontvangen in begin september de rekening. Deze dient voor eind september voldaan te worden aan de FTO.

Speelsterkte

Speelsterkte

Er wordt in alle competities uitgegaan van de landelijke ( KNLTB ) speelsterkte, geldig vanaf 1 april, voorafgaande aan de nieuwe halcompetities, welke vanaf half september van start gaan.
Aangezien er alleen dubbelpartijen gespeeld worden, hoeft op het inschrijfformulier slechts de dubbelspeelsterkte te worden ingevuld.
De laagste speelsterkte, de zwakste categorie, is 9 , in sterkte oplopend via 8, 7 etc. naar 3.

Klasse indeling

De competitieleiding delen de bestaande teams in , volgens de in de vorige competitie behaalde resultaten, zodanig dat elk team in de nieuwe competitie (gedeeltelijke) andere tegenstanders ontmoet. Een nieuw team ( e.v. via de wachtlijst procedure ) wordt normaal gesproken in de laagste klasse ingedeeld. Maar afhankelijk van de totale speelsterkte van het nieuwe team heeft de leiding het recht het nieuwe team in een hogere klasse in te delen, mits er natuurlijk in deze hogere klasse 1 of meer plaatsen vrij gekomen zijn.
Ook kan een ( nieuw ) team zelf, bij de competitieleiding een verzoek indienen om in een bepaalde klasse te worden ingedeeld. De totale speelsterkte van het team zal dan evenredig met de gemiddelde speelsterkte van de gevraagde klasse moeten zijn. Het spreekt vanzelf, dat er allereerst ruimte in de gevraagde klasse zal moeten zijn.

TIJDSDUUR WEDSTRIJDEN en PUNTENTELLING

· Elke wedstrijd, ongeacht de soort senioren competitie, duurt 2 uren. Er worden alleen (4) dubbelpartijen gespeeld.

Damescompetitie vrijdag en zaterdag:
1e uur : 2 dames dubbelpartijen tegelijkertijd.
2e uur : 2 dames dubbelpartijen tegelijkertijd, in een andere speelsters combinatie, dan in de eerste wedstrijd.

Herencompetitie:
1e uur : 2 heren dubbelpartijen tegelijkertijd.
2e uur : 2 heren dubbelpartijen tegelijkertijd, in een andere spelers combinatie, dan in de eerste wedstrijd.

Gemengde competitie:
1e uur : 1 dames dubbelpartij en 1 heren dubbelpartij tegelijkertijd.
2e uur : 2 gemengd dubbelpartijen tegelijkertijd.

In elk speeluur worden 2 sets gespeeld. In de totale wedstrijd (senioren) van 2 maal 2 uur, dus 8 sets.
De sets gaan tot 5 games en elke gewonnen set levert 1 punt op. Er komen dus uitslagen voor van 4-4, 0-8, 7-1, 5-3, 2-6 etc. Verder levert een gewonnen wedstrijd 2 wedstrijdpunten, een gelijk spel 1 wedstrijdpunt en een verloren partij geen punten op.
De gewonnen en verloren sets worden in de uitslag als punten vóór en tegen verwerkt. Het team met de meeste setpunten is kampioen, tenzij een ander team met minder setpunten, alle wedstrijden gewonnen heeft en dus de maximale score aan wedstrijdpunten heeft behaald. Bij gelijk aantal setpunten, geven de wedstrijdpunten de doorslag, daarna de uitslag(en) van de onderlinge wedstrijd(en).

Promotie / Degradatie regeling

In elke competitie, geldt voor alle klassen een promotie / degradatie regeling, zodat er jaarlijks automatisch een sportieve doorstroming plaatsvindt.
In de hoogste klassen is er vanzelfsprekend geen promotie mogelijk en in de laagste klassen is er geen degradatie.

Kampioenschappen

Elk team, dat in een bepaalde competitieklasse kampioen in zijn poule wordt ontvangt een glas champagne in de hal waar zij kampioen zijn geworden.

Inschrijving

Inschrijven kan via www.toernooi.nl!
Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met de competitieleiding : Tel.: 0572-355605 of mailen naar info@ftotennis.nl

Bericht van deelname

Na binnenkomst van uw inschrijfformulier wordt een nieuw team, in principe, op de wachtlijst geplaatst. Voor de wachtlijstprocedure geldt de volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. U krijgt u zo snel mogelijk bericht wanneer uw team niet ingedeeld kan worden in een van de FTO competities.
In de praktijk betekent tijdige opgave (vóór 1 juni), altijd plaatsing in de competitie.

Toezending competitiebescheiden

Vanaf eind augustus, ontvangt de aanvoerder van het opgegeven team, de complete set Wedstrijdbescheiden en de nota voor het nieuwe competitieseizoen.
Deze bescheiden omvatten:
· Het complete wedstrijdschema voor de competitie.
· Het boekje “Wedstrijdbepalingen”.
· Lijst van deelnemende teams in de poule met alle aanvoerder/ster gegevens en de namen en speelsterktes van de opgegeven spelers.
· E.v. extra informatie van bestuur en/of wedstrijdcommissie.