Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 16 maart om 20.00 uur vindt  de Algemene Ledenvergadering van TC Hardenberg plaats in de Match. De locatie is onder een klein voorbehoud. De Match wordt verbouwd, maar zoals het nu lijkt kunnen we er op de 16e in! Alle leden van TC Hardenberg zijn van harte welkom!

Voor de vergadering zijn de volgende stukken beschikbaar:

–   Agenda
–   Notulen BLV 14-7-2016
–   Jaarverslag 2016
–   Huishoudelijk reglement

De financiële stukken liggen vanaf 1 maart ter inzage in de Match en kunnen opgevraagd worden via penningmeester@tchardenberg.nl. We ontmoeten je graag op de 16e!