Algemene Ledenvergadering 2018

Op vrijdag 9 maart vindt de Algemene Ledenvergadering van TC Hardenberg plaats. Alle leden zijn van harte welkom!  De vergadering begint om 19.30 uur in de Match. 

Voor de vergadering zijn de volgende stukken beschikbaar:

–        Agenda ALV 2018
–        Jaarverslag 2017

De financiële stukken liggen vanaf medio februari ter inzage in de Match en kunnen opgevraagd worden via penningmeester@tchardenberg.nl.

Graag tot ziens op 9 maart!