Opening Tennisseizoen 2019

Het voorjaar én dus ook het nieuwe tennisseizoen staat voor de deur. Daarom organiseren we op zaterdag 30 maart van 15.00 tot 17.00 uur een gezellig tennisevenement voor jong en oud op het nieuwe tennisseizoen te openen! Vechtdal Tennis stelt een circuit samen en met hulp van vrijwilligers ga je langs verschillende trainingen en wedstrijdvormen en Prins Sport en MijnFysio zijn ook aanwezig om al onze vragen over rackets en blessures (voorkomen) te beantwoorden.

De allerjongste jeugd (blauw en rood) hebben hun eigen opening van 14.00 tot 15.00 uur.

Wij hopen dat JIJ ook meedoet. Aanmelden kan bij Paul Meijerink (Vechtdal Tennis) per app 06-21914535 of per mail info@vechtdaltennis.nl

 

Clubkledingactie bij Prins Sport

Algemene Ledenvergadering 2019

Op donderdag 7 maart vindt de Algemene Ledenvergadering van TC Hardenberg plaats. Alle leden zijn van harte welkom!  De vergadering begint om 19.30 uur in de Match. 

AGENDA

 1. Opening door voorzitter Marcel van Dijken
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen algemeen jaarverslag 2018
 5. Vaststelling financieel verslag door de kascommissie
 6. Benoemen nieuwe kascommissie
 7. Voorstel aanpassing contributie
 8. Vaststelling begroting 2019
 9. Verandering opzet Bestuur
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De financiële stukken kunnen opgevraagd worden via penningmeester@tchardenberg.nl.

Graag tot ziens op 7 maart!