Van de voorzitter…

In deze nieuwsbrief wil ik jullie informeren over een bestuurlijke wijziging binnen de Stichting Beheer Tennishal Hardenberg (SBTH). Afgelopen najaar heeft Jan Timmer om persoonlijke redenen besloten de voorzittershamer neer te leggen. Dit was aanleiding om de bestuurlijke situatie rondom de Stichting eens onder de loep te nemen. Hieruit is naar voren gekomen dat een vereenvoudigde bestuursvorm wenselijk is in de samenwerking met de tennisvereniging.

Driekoppig Bestuur

Vanaf heden gaat men verder in een driepersoons bestuursvorm in plaats van een vijf koppig bestuur. Dit zal moeten leiden tot kortere lijnen en daardoor een betere communicatie tussen SBTH en TC Hardenberg. Hetgeen uiteraard de tennissport in Hardenberg ten goede zal komen. Ik wil de aftredende bestuursleden zeer hartelijk bedanken voor hun inzet en de uitstekende wijze waarop de Stichting is achtergelaten en overgedragen. Wij zien dit als tennisbestuur als een goede stap vooruit en wij wensen het nieuwe bestuur van SBTH veel succes en wijsheid toe.

De kalender is overvol in de maanden december en januari. Op het moment van schrijven is het kersttoernooi net van start gegaan en medio januari organiseren wij de jaarlijkse indoorclubkampioenschappen. We hebben hierdoor gemeend om dit jaar geen nieuwjaarsreceptie te organiseren.

Padelcompetitie

Onlangs is het besluit genomen om in het voorjaar padelcompetitie te gaan spelen bij de KNLTB. De padelcompetitie begint vier weken voorafgaand aan de tennis voorjaarscompetitie. Namelijk op 11 maart. Tijdens de tenniscompetitie ligt dan de padelcompetitie stil en na afloop van de tenniscompetitie zullen de drie resterende speelronden padel worden afgewerkt. Je kan dus zonder iets te missen meedoen aan beide competities. Verderop in deze nieuwsbrief lees je meer over de padelcompetitie.

Ik sluit af door iedereen te bedanken voor de gezelligheid en sportiviteit in 2017. Fijne feestdagen toegewenst en graag tot in 2018!

Marcel van Dijken